PUBLICITATE
Click aici pentru detalii

Arhiva pentru categoria ‘onorariu lichidator’

 

Recurs impotriva sentintei de stabilire a onorariului lichidatorului

Sunday, January 8th, 2012

ROMÂNIA
CURTEA DE APEL TÂRGU MUREȘ
SECȚIA COMERCIALĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

Decizie nr. 3
Ședința publică din 08 Ianuarie 2008

Pe rol judecarea recursului declarat de AVAS, cu sediul în B, Str.Cpt.Av. nr.50, Sector 1, împotriva Sentinței nr.1393/3 octombrie 2007 pronunțată de Tribunalul Comercial Mures – Biroul judecătorului sindic.
La apelul nominal făcut în ședință publică se constată lipsa părților.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:
Recursul este declarat și motivat în termen, fiind scutit de plata taxei judiciare de timbru, în baza disp.art.17 din Legea nr.146/1997.

Față de actele și lucrările dosarului instanța reține cauza în pronunțare.

Inchiderea procedurii falimentului – art.131

Thursday, September 1st, 2011

Dosar nr. 37630/3/2007

TRIBUNALUL BUCUREŞTI – SECŢIA A VII-A COMERCIALA
SENTINŢA COMERCIALA NR. 805
ŞEDINŢA PUBLICA DE LA 29.01.2010

Pe rol fiind soluţionarea cauzei comerciale, având ca obiect cererea întemeiată pe dispoziţiile Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei formulată de creditoarea SC D.D. SRL în contradictoriu cu debitoarea SC C.C.L. SRL.
La apelul nominal făcut in şedinţa publică a răspuns lichidatorul judiciar A.R.L. IPURL prin reprezentant, lipsind creditoarea.
Procedura este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Lichidatorul judiciar depune raport de activitate şi învederează instanţei faptul că şi-a exprimat punctul de vedere cu privire la incidenţa in cauza disp. art. 138 din lege, creditoarea nu a formulat cerere de autorizare, iar in patrimoniul debitoarei nu au fost identificate bunuri. Solicita inchiderea procedurii, in baza art 131 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei.

Contestatie la planul de distributie

Sunday, February 14th, 2010

Prin sentinţa comercială nr. 329/11.03.2008, Tribunalul Arad a respins contestaţia creditoarei A.V.A.S. Bucureşti la planul de distribuire finală întocmit de lichidatorul judiciar A. IPURL Arad, reţinând că în cadrul derulării procedurii insolvenţei faţă de debitoarea SC A. SA, pentru ca la termenul din 11.12.2008 practicianul a depus la dosar planul de distribuire finală, plan împotriva căruia instituţia creditoare a formulat contestaţie solicitând judecătorului-sindic să dispună modificarea acestuia în sensul distribuirii sumei de 8.000 lei cuprinsă nejustificat ca şi „onorariu de succes” către creditorii prevăzuţi la art. 123 alin. (4) din Legea insolvenţei întrucât practicianul, total nejustificat, şi-a adăugat un onorariu de succes de 10% din încasări, neputându-se vorbi de succes într-o procedură de insolvenţă în care rămân neacoperite două creanţe bugetare.

Societate dizolvata. Trecerea la faliment.

Sunday, February 14th, 2010

Prin sentinţa nr. 897/25.10.2007 a fost admisă cererea lichidatorului, fiind dispusă deschiderea procedurii simplificate de faliment, stabilindu-se ca E. IPURL, în calitate de lichidator judiciar, să îndeplinească atribuţiile prev. de art. 25 din Legea nr. 85/2006.

Prin sentinţa nr. 874/06.03.2008, judecătorul sindic a dispus închiderea procedurii faţă de debitoarea falită, în temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006. A stabilit ca onorariul lichidatorului să fie achitat de Oficiul Registrului Comerţului Vâlcea, care l-a desemnat în această calitate.