PUBLICITATE
Click aici pentru detalii

Legitimare procesuala activa

Prin cererea formulata la data de 11.04.2006 in cadrul dosarului de insolventa nr.8/91/2003 al Tribunalului Vrancea, creditoarea Directia Generala a Finantelor Publice Vrancea a solicitat angajarea raspunderii administratorului Z.D. pentru pasivul debitoarei S.C P.C. S.R.L Focsani.In motivarea cererii, creditoarea a aratat ca administratorul social al debitoarei a folosit sume importante de bani din societate  in interes personal, iar o parte din documentele justificative prezentate de acesta ca provenind de la S.C P.I. S.R.L sunt false, aceasta societate neexistand.
Creditoarea si-a intemeiat in drept actiunea pe disp.art.137 lit.a din Legea 64/1995 republicata.

Judecatorul sindic, prin sentinta civila nr.263/28 septembrie 2006, a respins cererea creditoarei D.G.F.P. Vrancea de angajare a raspunderii administratorului social, ca inadmisibila.
Pentru a hotari astfel, a retinut ca, de la data investirii instantei si pana la 28.09.2006, Legea 64/1995 republicata a fost abrogata prin Legea 85/2006 privind procedura insolventei.

Potrivit noilor dispozitii incidente in materia raspunderii organelor de conducere ale debitoarei persoana juridica, respectiv disp.art.138 din Legea 85/2006, judecatorul sindic nu poate fi investit cu o atare cerere decat de catre administratorul sau lichidatorul judiciar.

A constatat ca dispozitiile din Legea 85/2006 sunt dispozitii de procedura de imediata aplicare si ca textul in temeiul caruia a fot investit judecatorul sindic a fost abrogat. Ca atare, in temeiul 138 coroborat cu art.156 alineat 3 din Legea 85/2006 a admis exceptia invocata de administratorul social si a respins cererea creditoarei D.G.F.P Vrancea, ca inadmisibila.

Impotriva acestei hotarari, in termen legal a declarat recurs creditoarea A.V.A.S, inregistrat sub nr.4633/44/2006 pe rolul Curtii de Apel Galati- Sectia comerciala, maritima si fluviala.
Sentinta recurata a fost criticata sub aspectul nelegalitatii, pentru urmatoarele motive:

Prin hotararea data, instanta a incalcat formele de procedura prevazute sub sanctiunea nulitatii de art.105 alin.2 C.pr.civ. (art.304 pct.5 C.pr.civ.). Hotararea pronuntata este lipsita de temei legal ori a fost data cu incalcarea sau aplicarea gresita a legii (art.304 pct.9 C.pr.civ.). Astfel, hotararea incalca principiul „tempus regit actum” si principiul neretroactivitatii legii civile, consacrat de art.15 alin.2 din Constitutie si art.l Cod civil. Prevederile art.138 alin.l din Legea 85/2006 nu pot fi extinse asupra unor cereri introduse anterior intrarii in vigoare a acestui text de lege.

La momentul nasterii raportului juridic de drept material exista o dispozitie legala care conferea creditorilor calitate procesuala activa de a formula cerere de antrenare a raspunderii patrimoniale, respectiv art.137 alin.l din Legea 64/1995 republicata, astfel ca legea posterioara nu poate atinge dreptul nascut sub imperiul legii anterioare.

Curtea de Apel Galati a admis recursul declarat de creditoarea AVAS, a casat sentinta civila nr.263/28.09.2006 si a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare, la aceeasi instanta.
Pentru a hotari astfel, a retinut urmatoarele:

Potrivit art. 137 alin.l din Legea 64/1995 republicata – sesizarea judecatorului sindic cu o cerere in antrenarea raspunderii membrilor organelor de conducere ale debitoarei persoana juridica, se putea face de oricare dintre creditori. Aceasta nu transforma o atare actiune intr-o actiune individuala a acelui creditor. Creditorul activ sesiza judecatorul sindic in interesul tuturor creditorilor, fapt ce rezulta din caracterul colectiv al procedurii si din destinatia sumelor depuse de persoanele raspunzatoare.

Cu alte cuvinte, legea atribuia calitate procesuala unor persoane care nu justificau un interes personal. Este adevarat ca si creditorul justifica un interes, acela de a-si acoperi propria creanta, dar acest interes nu este direct. Aceasta intrucat eventualele sume realizate intrau in averea debitoarei si erau destinate, in caz de faliment, acoperirii pasivului.

Noul act normativ, respectiv Legea 85/2006 care a abrogat Legea 64/1995 republicata, nu mai acorda legitimare procesuala activa oricarui creditor. Astfel, potrivit art. 138 alin.l, exercitarea actiunii in raspunderea administratorilor apartine administratorului judiciar sau, dupa caz, lichidatorului.

Conform art. 138 alin.3 din aceasta lege si comitetul creditorilor este indreptatit sa promoveze o atare actiune, dar numai cu autorizarea judecatorului sindic si in conditiile prevazute de lege.

In cuprinsul noului act normativ (Legea 85/2006), legiuitorul nu a prevazut si dispozitii tranzitorii referitoare la rezolvarea conflictelor in timp ale normelor, respectiv care este situatia actiunilor in antrenarea raspunderii promovate sub imperiul legii vechi, de persoane carora noul act normativ nu le mai recunoaste legitimarea procesuala activa. In lipsa unor dispozitii exprese din legea speciala se aplica prevederile corespunzatoare ale Codului de procedura civila, act normativ care completeaza dispozitiile Legii 85/2006 (art. 149).

Or, potrivit art.725 alin.4 C.pr.civ., actul de procedura indeplinit inainte de intrarea in vigoare a legii noi ramane supus dispozitiilor vechii legi. Prin urmare, cererea de chemare in judecata formulata de un creditor sub imperiul Legii 64/1995, act de procedura prin care a fost sesizata instanta, ramane valabil, de vreme ce a respectat dispozitiile legii sub imperiul caruia a fost indeplinit.
O alta interpretare ar aduce atingere principiului neretroactivitatii legii civile consacrat de disp.art.15 alin.2 din Constitutie si art.l Cod civil.

De asemenea, a lipsi de efecte viitoare o situatie juridica nascuta inainte de abrogarea legii care a carmuit-o inseamna a aduce atingere si principiului drepturilor castigate.

Fata de considerentele ce preced, a constatat ca hotararea pronuntata a fost data cu aplicarea gresita a normelor legale ce instituie principiul neretroactivitatii legii civile si rezolva conflictele in timp ale normelor de drept procesual civil (art.304 pct.9 C.pr.civ.), asa cum judecatorul sindic, admitand in mod gresit exceptia inadmisibilitatii actiunii, a solutionat procesul fara a intra in cercetarea fondului, a constatat incidenta art.312 alin.5 C.pr.civ.

Curtea de Apel Galati Sectia comerciala,
Decizia nr. 51 din 24.01.2007

Leave a Reply