Tel: +40-21.310.31.45 Mail: office@administrarelichidare.ro

ARL IPURL

Prezentare

ADMINISTRARE REORGANIZARE LICHIDARE - ARL I.P.U.R.L. este societate civilă profesională de practicieni în insolvenţă, succesoarea clientelei şi portofoliului deţinute de P.F.A. - MAZILU MARIA ANDREEA şi S.C. ADMINISTRARE REORGANIZARE LICHIDARE S.R.L. fiind înregistrată în Registrul Societăţilor Profesionale sub nr. 0084.

Societatea a fost constituită în anul 2001 de un grup de membrii fondatori ai Asociaţiei Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare din România, precursoarea Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din Romania - U.N.P.I.R., jurişti, economişti şi ingineri cu experienţă în mediul economic românesc. Specializaţi în drept comercial, evaluare de afaceri şi active ale societăţilor comerciale, asociaţii şi-au propus ca scop găsirea celor mai bune soluţii practice de aplicare a Legii nr.64/1995 a reorganizării judiciare şi falimentului, în vigoare la acea dată.

Beneficiul experienţei în activitatea de lichidare, reorganizare şi implicit în cea de valorificare a activelor şi recuperarea a creanţelor, precum şi nivelul profesional al specialiştilor noştri constituie cartea de vizită a societăţii profesionale de insolvenţă.

Modul de lucru al echipei noastre, s-a concretizat în găsirea celor mai bune soluţii de valorificare a activelor societăţilor aflate în insolvenţă şi de recuperare a creanţelor deţinute de acestea, iar în cazul societăţilor aflate în procedura de reorganizare judiciară, în redresarea activităţii cât mai rapid, cu costurile cele mai mici.

Pe toata durata activităţii organizaţiei noastre, echipa de conducere s-a preocupat de perfecţionarea metodelor de lucru utilizate, prin participare activă la conferinţe şi congrese pe teme de insolvenţă, cursuri de perfecţionare.

 

 

Echipa

În funcţie de natura lucrărilor în care este implicată, ADMINISTRARE REORGANIZARE LICHIDARE  - ARL I.P.U.R.L. colaborează cu specialişti din domeniile specifice.

Echipa este formată dintr-un nucleu de consultanţi permanenţi, experţi în următoarele domenii: evaluare de afaceri şi active, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, expertize tehnice, analize financiare, negocieri, consultanţă şi asistenţă juridică, membrii ai Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România (ANEVAR), ai Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi (CECCAR), ai Uniunii Naţionale a Avocaţilor din Romania - Baroul Bucureşti.

În funcţie de dimensiunea şi specificul fiecărui proiect, din echipa ce îl gestionează fac parte avocaţi, economişti, ingineri practicieni în insolvenţã, evaluatori, contabili.

Managementul societăţii este asigurat de Asociat coordonator Maria Andreea MAZILU, membru definitiv şi compatibil al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, implicat activ în constituirea şi dezvoltarea organizaţiei, al cărui aport esenţial îl constituie experienţa dobândită în domeniul lichidărilor.

 

 

Parteneri

Dna. Andreea MAZILU a dobândit experienţă în domeniul lichidărilor, atât prin implicarea sa activă în constituirea şi dezvoltarea asociaţiei profesionale - U.N.P.I.R., cât şi prin angajarea sa în cadrul unor instituţii şi firme de profil, în calitate de angajat în cadrul unor instituţii sau societăţi cu obiect de activitate specific: Fondul Proprietăţii de Stat - Direcţia Reconversie Active, Banckoop S.A. - Serviciul Recuperări Creanţe, S.C. Valor S.A. – societate profesională de insolvenţă.

Începând cu anul 2001, Dna. Andreea Mazilu desfăşoară activitate de practician în nume propriu, iniţial sub forma de organizare persoană fizică autorizata, ulterior punând bazele S.C. Administrare Reorganizare Lichidare S.R.L., societate ce a avut ca unic obiect de activitate, consultanţă în management şi afaceri. În urma reorganizării profesiei de practician în insolvenţă, societatea comercială a transferat întreg portofoliul de clienţi şi lucrări, nou înfiinţatei societăţi profesionale Administrare Reorganizare Lichidare S.P.R.L., al cărei Asociat coordonator a devenit Dna. Andreea Mazilu.